Vänföreningen


T56 ägs av ”Stiftelsen Motortorpedbåten T56”

Vänföreningen är en förening som stöttar T56

Ordinarie medlem som ska vara med och jobba och åka betalar in 1000kr och stödjande medlem (sponsring) betalar in 200kr till bankgiro 115-1026.

 

Ordförande för föreningen: Daniel Lundmark Telefon: 070-459 15 50

Du kan också nå oss på mail: info@t56.se